Home

IKC Middelstein is een school voor openbaar onderwijs. dat betekent dat de school in principe toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, etnische, religieuze of culturele achtergrond. Het is mogelijk om in de hoogste groepen godsdienst, dan wel humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Situering van de school/ waar komen onze leerlingen vandaan.
Onze school is gehuisvest in een nieuw ruim schoolgebouw ; ruim en functioneel ingedeeld.

IKC Middelstein is de enige school in het dorp. Het ligt voor de hand dat de leerlingen grotendeels uit Midlum en aangrenzende gebieden ( zoals: Koningsbuurt en de buitengebieden richting Herbaijum en richting Wijnaldum) komen. Daarnaast zijn er nog ouders buiten ons voedingsgebied, die bewust voor onze school kiezen. Het leerlingenaantal bedraagt ongeveer 90 leerlingen. Voor meer informatie over de organisatie (groepsindeling) zie informatie.

Blog

dec 18, 2015
Groep 3 Groep 4 
Yvonne Nap
dec 18, 2015
Groep 5 Groep 6 
Doetie Scheffer
dec 16, 2015
Groep 5 
Doetie Scheffer
Nieuwsbrief

Kalender