Home

IKC Middelstein is een school voor openbaar onderwijs. dat betekent dat de school in principe toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun sociale, etnische, religieuze of culturele achtergrond. Het is mogelijk om in de hoogste groepen godsdienst, dan wel humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Situering van de school/ waar komen onze leerlingen vandaan.
Onze school is gehuisvest in een nieuw ruim schoolgebouw ; ruim en functioneel ingedeeld.

IKC Middelstein is de enige school in het dorp. Het ligt voor de hand dat de leerlingen grotendeels uit Midlum en aangrenzende gebieden ( zoals: Koningsbuurt en de buitengebieden richting Herbaijum en richting Wijnaldum) komen. Daarnaast zijn er nog ouders buiten ons voedingsgebied, die bewust voor onze school kiezen. Het leerlingenaantal bedraagt ongeveer 90 leerlingen. Voor meer informatie over de organisatie (groepsindeling) zie informatie.

Blog

dec 18, 2015
Groep 3 Groep 4 
Yvonne Nap
dec 18, 2015
Groep 5 Groep 6 
Doetie Scheffer
dec 16, 2015
Groep 5 
Doetie Scheffer
Nieuwsbrief

KalenderDatum:
24-01-2017
MR vergadering


Datum:
27-01-2017
Groep 1/2 vrij


Datum:
28-01-2017
Oud papier ophalen


Datum:
02-02-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
09-02-2017
Rapport mee


Datum:
10-02-2017
Groep 1/2 vrij


Datum:
13-02-2017
Rapportbespreking en tekenen hp's en evaluaties t/m 16 febr.


Datum:
14-02-2017
schoolzwemkampioenschappen


Datum:
16-02-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
16-02-2017
Nieuwsbrief


Datum:
18-02-2017
Voorjaarsvakantie t/m 26 februari


Datum:
09-03-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
10-03-2017
Groep 1/2 vrij


Datum:
18-03-2017
Oud papier ophalen


Datum:
22-03-2017
MR


Datum:
23-03-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
27-03-2017
Verkeersweek t/m 31 maart


Datum:
29-03-2017
GMR ('t Wad)


Datum:
06-04-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
07-04-2017
Groep 1/2 vrij


Datum:
14-04-2017
Goede Vrijdag (vrij)


Datum:
17-04-2017
Pasen (vrij)


Datum:
18-04-2017
GMR (middelstein)


Datum:
20-04-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
20-04-2017
Nieuwsbrief


Datum:
21-04-2017
Koningsspelen


Datum:
22-04-2017
Meivakantie t/m 30 april


Datum:
05-05-2017
Bevrijdingsdag


Datum:
11-05-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
12-05-2017
Groep 1/2 vrij


Datum:
17-05-2017
MR


Datum:
22-05-2017
Toetsweken t/m 16 juni


Datum:
22-05-2017
GMR (noorderlicht)


Datum:
24-05-2017
Verjaardagen vieren


Datum:
25-05-2017
Hemelvaart


Datum:
26-05-2017
Vrije dag


Datum:
01-06-2017
Zwemmen groep 3/4
Datum: 05-06-2017 00:00:00 tot 07-06-2017 00:00


Datum:
15-06-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
16-06-2017
Groep 1/2 vrij


Datum:
18-06-2017
Vaderdag


Datum:
20-06-2017
Sportdag gr. 3 t/m 6


Datum:
21-06-2017
MR


Datum:
23-06-2017
Sportdag groep 7 en 7


Datum:
27-06-2017
Sportdag g. 3 t/m 6 reserve
Datum: 28-06-2017 00:00:00 tot 30-06-2017 07:15


Datum:
28-06-2017
GMR


Datum:
29-06-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
30-06-2017
Sportdag gr. 7 en 8 reserve
Datum: 03-07-2017 00:00:00 tot 06-07-2017 07:15


Datum:
07-07-2017
Groep 1/2 vrij


Datum:
13-07-2017
Zwemmen groep 3/4


Datum:
13-07-2017
Nieuwsbrief


Datum:
13-07-2017
Afscheid groep 8


Datum:
20-07-2017
Rapport mee


Datum:
21-07-2017
Schoolfeest
Datum: 22-07-2017 07:30:00 tot 03-09-2017 00:00