Ontwikkeling 2016-2017

Ontwikkelingen 2016-2017

 • Het motto : “ontwikkelingsgroei door succeservaring”

De leerkrachten realiseren zich dat de wijze van feedback geven van grote invloed is op het “werkaanpakgedrag “ van de leerling. Wij onderscheiden twee kinkenmerkentyperingen ( uit onderzoek naar motivatie van leerlingen door systeempsycholoog Carol Dweck) :

 • Type gekenmerkt door hulpeloosheid.
 • Type gekenmerkt door het doorzettende karakter.

Leerlingen waarop het patroon van hulpeloosheid van toepassing is, schreven hun falen toe aan hun intelligentie; “tja, ik denk dat ik niet erg slim ben”, “ik heb nooit een goed geheugen gehad”” , “mijn moeder is ook niet zo goed in rekenen”.

Leerlingen met een “doorzettende “ instelling geven bij het oplossen van moeilijke problemen aan niets de schuld; er wordt geen excuus gezocht voor het mislukken. In plaats van aan hun bekwaamheid te twijfelen, gaan ze aan zichzelf instructies geven over hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren: “hoe moeilijker het wordt, des te harder moet ik proberen”, “ik ga verder puzzelen, ik ben er bijna”, “mag ik nog wat meer tijd?”

De allerbelangrijkste oorzaak van de hulpeloze of doorzettende reacties is volgens Dweck toe te schrijven aan de door volwassenen gegeven feedback. De leerkrachten zijn zich hiervan bewust en houden in hun benadering naar de leerling hier rekening mee.

 • Feedback op geleverde inspanning; “doordat jij zo goed je best doet, heb jij dit stukje van de opdracht al goed”,  “ wij gaan samen kijken wat jij nog moeilijk vindt”.
 • Cultuur: impuls muziekonderwijs ; het muziekonderwijs wordt in een driejarig programma rijker opgetuigd. 
 • Meertaligheid: Engels vanaf groep 1; wekelijkse inzet van een “native speaker” / aanschaf nieuwe lesmethode Fries. 
 • Teamtraining: “Classroom English” 
 • Teamtraining: “modelen begrijpend lezen”, “modelen rekenen” : hoe leren kinderen. 
 • Audit: kwaliteitsscan van de school 
 • Ontwikkeling tot kindcentrum : integratie voorschool en basisschool. 
 • Uitvoeren KIVA ( programma anti pesten)