Ouderraad

De ouderraad. De ouderraad heeft zeven leden, die zitting hebben voor een periode van drie jaar. De ouderraad vergadert zo nodig maandelijks. De ouderraad vervult een grote rol bij allerlei activiteiten in en rond de school: zoals vertegenwoordigen van de school naar buiten, Sinterklaas, Kerst, ouderavonden, oud papier ophalen en het organiseren van de laatste schooldag, enz. Ook proberen ze te bewerkstelligen dat andere ouders betrokken raken bij de school, d.m.v. schriftelijke of mondelinge oproepen, extra inzet vragen van andere ouders bij activiteiten enz.